LENCANA SEKOLAH

WARNA KUNING
Melambangkan sekolah ini tetap menghormati dan setia kepada raja dan negara.
 
WARNA HIJAU
Melambangkan sekolah ini berteraskan agama di samping pelajaran khusus yang lain.
 
BUNGA PADI
Melambangkan akhlak yang  tinggi dan mulia. 20 bunga padi melambangkan sekolah ini merupakan Sekolah Berasrama Penuh yang ke-20 ditubuhkan di Malaysia.  Bunga padi yang menunduk ke bawah berpandukan  resmi padi ‘Semakin Tunduk Semakin Berisi’.
 
ANGKA 1982 – 1402
Tahun sekolah ini ditubuhkan.
BENTUK LENCANA
Bersesuaian dengan zaman sains dan teknologi masa kini tanpa meninggalkan ciri-ciri keIslaman iaitu bentuk kubah masjid.
 
 
TULISAN JAWI
Ilmu, Iman dan Amal – merupakan Moto utama penubuhan sekolah ini dalam  usaha menanam prinsip tersebut ke dalam diri setiap pelajar serta tenaga pengajar.
 

 

AL-QUR’AN
Melambangkan sumber utama dan panduan manusia dalam mencari ilmu  dunia  dan akhirat.
 
GEOMETRI DAN PERGERAKAN ATOM
Melambangkan pelajaran akademik turut diutamakan demi melahirkan generasi yang berguna kepada masyarakat dan negara.